Korduma kippuvad küsimused

1. Kuidas toimib sääsepüüdja Mosquito Killing System (MKS)?
Süsteem eraldab kõikuva temperatuuriga soojust ja puhast süsihappegaasi vahekordades, millele on emane sääsk geneetiliselt programmeeritud reageerima. MKS imiteerib sääse ohvrit ja selle erinevaid omadusi: inimeste, kodulindude, veiste ja lemmikloomade kehatemperatuuri ja hingamist. MKS-i soojus kõigub 6-9 minutiliste tsüklitena temperatuurivahemikus 32-42 kraadi ning seadmest eraldub iga minut täpselt väljamõõdetud hulk süsihappegaasi, mis imiteerib hingamist. Sääskedel on ka infrapunavalguse nägemise võime; seepärast kasutab MKS sääskede lõksumeelitamiseks just kõikuvat soojust. Lõksu lähedalt leiab sääsk veel ka kerge õhuliikumise, mis äratab veel ühe instinkti – liikumine tähendab toitu. Seadmel on struktuurne pinnakate, mis meenutab nahapinda. Seade on sääskedele väga külgetõmbav. Nad tunnetavad pinnal poore ja püüavad seda isegi nõelata, kuid imetakse seejuures lõksu.


2. Missuguseid putukaid

Ligimeelitatud putukateks on peamiseks emased sääsed ja muud kihulased.

 

3. Kas MKS ei tee mingit kahju keskkonnale?

Jah, erinevalt teistest süsteemidest, kus kasutatakse propaani või kemikaale. MKS ja sellest erituv CO2 meenutab lihtsalt inimese või kodulooma viibimist Teie territooriumil.

 

4. Kas MKS asukoht mõjutab tulemusi?

Jah. Sääsed otsivad kõige kergemini kättesaadavat soojuse ja süsihappegaasi allikat. Seega – mida lähemal sääskedele, seda efektiivsemalt töötab seade.

 

5. Kas tõesti on võimalik sääskedest jagu saada?

Jah, uuringud näitavad, et 90% sääskedest elab umbes 50-100 meetri kaugusel oma paljunemise kohtadest. Seepärast võib kohalikku sääskede populatsiooni järsult vähendada!

 

6. Kui palju sääski ja muid vereimejaid putukaid suudab MKS likvideerida?

Kindlat kogust ei ole võimalik ennustada. Mida suurem sääsepopulatsioon, seda rohkem likvideeritakse. Näiteks mõnel pool hävitab MKS 100 sääske öö jooksul, samal ajal kui mujal võib see hävitada 5000 sääske ühe ööga.

 

7. Kas MKS hävitab kõik sääsed?

MKS ei hävita sääski viimseni. Kui see laastab sääskede populatsiooni märkimisväärselt. Näiteks võib üks emane sääsk toota kuni 300 järeltulijat. Seepärast vähendab MKS ühe emase sääse hävitamisel umbes 300 tulevast sääske. Te võite ka edaspidi näha lendavaid sääski, kuid need on isased ja ei nõela.

 

8. Kui suurt ala MKS suudab kaitsta?

МKS suudab kaitsta umbes 40 aari suurust territooriumi või enam, olenevalt lindude pesapaikade, põõsastike, piirdeaedade, hoonete olemasolust ja paigutusest, kliimaoludest, tuultest ja temperatuuridest. Sõltuvalt territooriumi suurusest ja maastikust võib sääskede arvukuse piiramiseks mõnel pool vaja minna enam kui üht seadet. Sääsed ei tee pikki rännakuid, vaid püsivad umbes 50-100 meetri raadiuses paljunemiskohast. MKS vähendab nende arvukust nende tavalise rändeala piirides ja see tähendab, et seade hoolitseb umbes 4000 m2 maa-ala eest.
Pärast seda, kui sääskede ja muude kihulaste hulk on Teie territooriumil vähenenud, hoolitseb MKS selle maa-ala eest nagu hooldussüsteem, mis püüab kinni ja likvideerib kõik uued sääsed, kes võivad Teie maa peale sattuda kas uute sigimispaikade otsinguil või ka lihtsalt tuulest kantuna.

 

9. Mis on süsihappegaas? Kas see on tõepoolest ohutu?

Süsihappegaasina tuntud CO2 on värvita, lõhnata, mittesüttiv gaas. Seda kasutatakse toidu jahutamiseks, gaseeritud jookide tootmiseks, tulekustutites, pihustites ja inertsetes keskkondades. See on tõesti absoluutselt ohutu. CO2 eritub imetajate hingamisel, see ei ole ei plahvatus- ega süttimisohtlik ega ole ka ohtlik.

 

10. Mismoodi võttis NASA osa MKS-i loomisest?

NASA-l oli ja on praegugi MKS-projektis väga oluline roll. NASA insenerid kaasati projekti täiustamiseks ja arendamiseks ja kogu süsteemi efektiivsuse tõstmiseks. Teatud valdkondades osutus NASA toetus otsustavaks: NASA lahendas sääskede poolt tajutavate elektriväljade peitmise probleemi, soojuse reguleerimise, seadme pinnaviimistluse ja süsihappegaasi eraldumise probleemid. Firma taotlus lubada NASA nimetuse ja väite "Välja töötatud NASA tehnilisel toel" kasutamist sai NASA/MSFC juriidilise heakskiidu 19. novembril 1996. Pärast seda, kui seadme toime sai avalikkusele teatavaks, hakati selle vastu otsekohe huvi tundma nii kohapeal kui üle kogu maailma. Torinos peetud 48. Rahvusvahelisel astronautikakongressil teatasid NASA esindajad: "NASA ja erafirma koostöös valminud sääskede püüdesüsteem on tõeliselt revolutsiooniline!"

 

11. Missuguseid sääski seade hävitab?
MKS hävitab enamikku sääseliikidest ja seda on kontrollitud kogu maailmas.

 

12. Mis saab surnud sääskedest?
Hävitatud sääsed kukuvad seadmest maha või vajadusel spetsiaalsele võrgule.

 

13. Kuidas välja lülitada fotoelementi, et MKS töötaks ka päeval?
Plastmassist kaane abil, mis tarnitakse koos seadmega. Sellega võib fotoelemendi kinni katta, mis lubabki seadmel töötada katkematult, selle asemel, et videvikus automaatselt sisse ja koidikul välja lülituda. Kui kasutate seda fotoelemendi katet, tuleb seade iga 5 tunni järel 30 minutiks välja lülitada ja seejärel uuesti sisse lülitada, kui seda on vaja.

 

14. Kas MKS nõuab hooldust?
Reeglina MKS hooldust ei vaja. Kuid on soovitatav püüdevõrk aeg-ajalt üle vaadata, kontrollimaks, kas see on sääskedest või muudest osadest vaba. Kui võrk nõuab puhastamist, kasutage puhurit või fööni või lihtsalt puhuge seadmesse.

 

15. Kas MKS võib olla kahjulik mu lastele või lemmikloomadele?
МKS on täiesti ohutu nii lastele kui koduloomadele, erinevalt propaani või kemikaale sisaldavatest toodetest. MKS on keskkonnale sama ohutu kui liigne puu aias. Süsteem kasutab süsihappegaasi 10-liitrist standardballooni, mis sarnaneb kõikjal gaseeritud jookide valmistamiseks kasutatavale balloonile. Süsihappegaas ei sütti, ei plahvata, ei ole mürgine. Seadmes ei kasutata kemikaale ega lahtist tuld. tuld.

 

16. Kas MKS on kantud ohutuslabori UL loetellu?
On küll. MKS UL-i nõuetele. UL-i tunnistuse olemasolu MKS-il tähendab seda, et ettevõte on täpselt kinni pidanud tooteohutuse standarditest ja täitnud kõik ranged nõuded, toode on legaliseeritud ja sellel on ohutuslabori kõrge hinnang! (UL - Underwriters Laboratories Inc. on kogu maailmas usalduse pälvinud allikas. UL-i kinnitus toob kasu paljudele klientidele – alates tootjatest ja jaemüüjatest kuni tarbijateni välja. UL tegeleb tooteohutuse kontrollimisega juba üle saja aasta. Organisatsiooni koondunud sügavad teadmised maailmaturust ja tööstuse väga hea tundmine aitavad ohutuil toodetel kiiremini turgu vallutada.)

 

 

 

Avaleht/Kontakt/Pressiteated/FAQ/MKS-i saamislugu/MKS-i 10 suurepärast omadust/MKS-i tellimine/MKS-i paigaldus ja ühendamine/Spinoff(NASA)

 

Otsi